Hva går pengene mine til?

MISJON

Gi støtte til misjonsarbeid rundt om i verden.

TJENESTE

Gi støtte til tjeneste og arbeid i den lokale menigheten.

GUDS HUS

Gi støtte til vedlikehold og fasilitet for Guds hus.

En gangs donasjon

Make a donation by clicking the Donate button.

Om donasjon

Hvis du har noen spørsmål om økonomisk støtte til arbeidet i menigheten så kan du sende oss en e-post til acts238@online.no

Bank overføring:

Tjeneste og Guds Hus
Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX
Konto nummer: 1638.09.86799
A/C for internasjonale betalinger / IBAN: NO8016380986799
Mission
Bank: DNB
BIC: DNBANOKKXXX
Konto nummer: 1503.35.12853
A/C for internasjonale betalinger / IBAN: NO2615033512853