Tjenester

M-Team

I M-Team vil du få sjansen til å praktisere din tjeneste og få nødvendig tilbakemelding på hvilke områder du må jobbe med. Du vil ha tilgang til bøker og ressurser som vil hjelpe deg til å utvikle deg i din tjeneste.

Ungdom

Vi er en gruppe unge mennesker fra ulike land og bakgrunner som møtes hver fredag for tilbedelse, hengivenhet og fellesskap. Vår misjon er å revolusjonere vår generasjon med evangeliet om Jesus Kristus, og la verden få vite at det fortsatt er mulig å leve for Gud i vår generasjon.

Husmøter

Vi har flere husmøter som møtes for undervisning, bønn og fellesskap på en ukentlig basis. En av de fire pilarene i Apostlenes menigheten var fellesskap. Vi mener det er viktig å holde fellesskap. Det er limet som binder oss alle sammen. Vi har funnet ut at når vi møtes i hjemmene får vi være i en mer intim atmosfære som gjør det lettere å komme nærmere og bli kjent med hverandre.

Musikk

Vi er ett team opptatt av å se folk gå inn i Det Aller Helligste og tilbe vår himmelske Far i en akkord.
Vårt mål er å innlede folk inn i Guds nærvær, slik at vi kan gi ham en behagelig lovprisningsoffer.

Evangelisering

Vår menighet utfører evangelisering i samfunnet for å spre Guds Ord. Som ett folk som er i forkant av evangelisering, følger vi pastorens syn at menigheten bør ha god innsikt i å nå folk av alle raser, kulturer og bakgrunner. Dette gjør vi ved å være involvert med bønnvandring, dele ut traktater, vandre fra hus til hus, utendørs konserter (når været tillater!), uten å glemme å besøke sykehjem.

Søndagsskole

Barn er i stand til å stole på Herren når de er unge (Salme 71: 5), og kan bli mektig brukt av Gud (Salme 8: 2). Derfor forventer Gud oss å forberede våre barn til å kjenne sin Skaper når de er unge (Forkynneren 12: 1). Vi mener at selv om Bibelen er full av interessante historier, er det ikke en historie bok, men en bok av livets prinsipper.

Misjon

Vi støtter misjon i vår menighet på flere måter. Først av alt, støtter vi vår egen misjonær til Ghana. Vår egen assisterende Pastor Samuel Agbeve flyttet til Ghana med sin familie i 2006 og «pendler» jevnlig til Norge, hvor han fortsatt har en jobb. Med vår støtte, er han i stand til å støtte en full-tids evangelist i Ghana som reiser mellom byene Kpando, Anyirawase, Ho og Tema. Broder Sam har overansvar med menighetene i tre av disse byene.

Bønn

Vi har stor tro på at Gud fremdeles bruker arbeidere i bønn for å gjenopplive og fornye sin menighet. Bønne teamet i vår menighet har forpliktet seg til å be for folk i og utenfor vår menighet som har det vondt; og de ber også for de ulike personlige behovene til våre medlemmer. Dette bønne teamet er en gruppe menn og kvinner som har sterke personlige bønne liv og kjærlighet til Gud og mennesker.